Rynex Sp. z o.o..

logo

09 - 402 Płock,
ul. 1 Maja 7a

Telefon: 609153888
http://www.rynex.com.pl
Wyświetleń: 778

Mapa, jak dojechać do Rynex Sp. z o.o..

Profil działalności Rynex Sp. z o.o..

Rynex Sp. z o. o. powstała w 1996 roku z przekształcenia Miejskiego Zakładu Handlowo-Usługowego w spółkę prawa handlowego. Nasza działalność skupia się w obszarze zarządzania targowiskami (m.in. Płocką Giełdą Towarowo - Samochodową, Płockim Centrum Handlowym) i nieruchomościami. Spółka zarządza ok. 11 ha gruntów własnych przeznaczonych pod działalność handlową, usługową i administracyjną oraz ok. 1 ha gruntów w użyczeniu i gruntów dzierżawionych. Prowadzimy także inwestycje w zakresie realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków oraz zagospodarowaniem, kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek. Od roku 2009 firma zajmuje się realizacją strategii rozwoju turystyki regionu płockiego i aktywnie uczestniczy w jej wdrażaniu. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.461.500,00 zł, w którym wszystkie udziały posiada Gmina Miasto Płock. Firma zatrudnia ponad 30 kompetentnych i profesjonalnych pracowników. Dążeniem Spółki jest stworzenie takiej organizacji, która umożliwi rozpoznanie wszystkich potrzeb i oczekiwań klientów zapewniając ich satysfakcję. Rynex realizuje Politykę Jakości oraz dba o właściwe relacje w Spółce doskonaląc system zarządzania oparty o wymagania normy ISO 9001. Klient - Wiarygodność - Profesjonalizm są wartościami przyświecającymi rozwojowi firmy.

Kontakt z Rynex Sp. z o.o..

Captcha

© 2012 Płocklokalnie.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.